Diagnostyka

 

Wykonujemy następujące badania diagnostyczne:

 • badania techniczne okresowe,
 • badania pojazdów,

A     motocykle i motorowery,

    pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5t,

C     pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5t do 16t,

CC  pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5t,

D     autobusy,

T     ciągniki rolnicze,

E     przyczepy i naczepy,

     pojazdy zasilane gazem,

     badania przed pierwszą rejestracją w kraju,

e      pojazdy skierowane przez organy kontroli,

f       badania okresowe pojazdów SAM.

 • badanie autobusu o prędkości dopuszczalnej 100km/h,
 • badanie pojazdów używanych do przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • test amortyzatorów,

Do badania sprawności amortyzatorów używamy urządzenia TUZ-1 firmy UNIMETAL. Urządzenie składa się z dwóch zespołów wibracyjnych z układem pomiarowym. Do oceny stanu zawieszenia wykorzystano metodę drgań wymuszonych. Urządzenie działa w oparciu o analizę nacisku koła na podłoże.

 • badanie toksyczności spalin [pobierz tabelę emisji],

Pomiar czystości spalin silników benzynowych wykonujemy urządzeniem ISC-Oliver K90. Umożliwia ono pomiar zawartości: tlenku węgla, dwutlenku węgla, węglowodorów i tlenu oraz pomiar temp. oleju, obrotów silnika i Lambdy.

W przypadku silników wysokoprężnych do pomiarów używamy dymomierza ISC-Oliver D-60. Urządzenie działa w oparciu o pomiar tłumienia światła przez strumień spalin.

 • ustawianie reflektorów,

Do ustawiania reflektorów w naszej stacji używamy urządzenia USP-20B firmy FUDIM-POLMO. Umożliwia ono dokonanie kontroli i ustawienia reflektorów samochodowych wszelkich typów.

 

 • test OBD,

Tester AMX 550 jest małogabarytowym, przenośnym przyrządem służącym do odczytywania informacji z pokładowych systemów diagnostycznych zgodnych ze standardami OBDII/EOBD.

Głównym zadaniem przyrządu jest odczytywanie informacji o parametrach pracy układu napędowego związanych z emisją spalin, stanie monitorów diagnostycznych oraz sprawdzanie i kasowanie kodów usterek zapamiętanych w pamięci komputera pokładowego samochodu.

 • sprawdzanie luzów w zawieszeniu i układ kierowniczym,

Tester AMX 550 jest małogabarytowym, przenośnym przyrządem służącym do odczytywania informacji z pokładowych systemów diagnostycznych zgodnych ze standardami OBDII/EOBD.

Głównym zadaniem przyrządu jest odczytywanie informacji o parametrach pracy układu napędowego związanych z emisją spalin, stanie monitorów diagnostycznych oraz sprawdzanie i kasowanie kodów usterek zapamiętanych w pamięci komputera pokładowego samochodu.

 

 • sprawdzanie zbieżności kół,

Do wstępnej oceny ustawienia kół jezdnych pojazdów o dmc do i powyżej 3.5t używamy urządzenia UNC-6A firmy Unimetal. Sprawdzenie ustawienia kół wykonuje się w warunkach dynamicznych. Informację o ustawieniu kół uzyskuje się na podstawie pomiarów przemieszczenia płyty pomiarowej w kierunku prostopadłym do ruchu pojazdu.

 

 • kontrola sprawności działania układu hamulcowego,

 • ustalanie, nadawanie i nabijanie numerów,
 • sporządzanie wniosków o odstępstwa od warunków technicznych.